Danh sách đóng góp, tài trợ cho công trình Tháp Bút

STT Họ tên Khóa Số tiền Ghi chú
 1 Nguyễn Văn Hùng k10 10 000 000
 2 Hồ Lê Thanh k10 5 000 000
 3 Đoàn Đức Chính K10
 4 Lê văn Phiên K10 1 000 000
 5 Lâm Văn Điểu K10 1,000,000
 6 Lê Xuân Tuyến K10 1,000,000
 7 Nguyễn Thế Hiệp K10 1,000,000
 8 Vũ Quang Thiện K10 1,000,000
 9 Lê Khánh Vinh K10 1,000,000
 10 Nguyễn Tiến Cường K7 1,000,000
 11 Khoát K12 500,000
 12 Dung K10 500,000
 13 Trần Vũ Liệu K10 500,000
 14 Phạm hiền Quân K10 500,000
 15 Nguyễn Tất Nhân K10 500,000
 16 Nguyễn Đức Long K10 500,000
 17 Nguyễn Tuyết Nga K10 500,000
 18 Trinh Hữu Dũng K10 500,000
 19 Nguyễn Khắc Dũng K10 500,000
 20 Lê Đình Dũng K10 500 000
 21 Nguyễn Văn Chính K10 700,000
 22 Thầy Thái Dung sai 1,000,000
 23 Đỗ Doãn Cổn K10 2 000 000
 24 Nguyễn Thanh Bình K10 2 000 000
 25 Lê Ngọc Bảo K10 2 000 000
 26 Nguyễn Trọng Bằng K10 500 000
 27 Nhóm Habeco 5 000 000
 28 Trần Thanh Tuân K9 10 000 000
 29 Nguyễn Văn Tiền K13 10 000 000
 30 Nguyễn Đăng Thịnh K15 10 000 000
 31 Phạm Hồng Hải K26 10 000 000
 32 Huỳnh Lê Ngọc (dâu cơ điện) 5 000 000
 33 Bạn Gái k26 K26 10 000 000
 34 Hồ Nam K10 500 000
 35 Phạm Anh Dũng K6 500 000
 36 Đỗ Văn Hồ K6 300 000
 37 Nguyễn Doãn Thọ K6 200 000
 38 Nguyễn Hữu Tú K6 200 000
 39 Nguyễn Thị Dần K6 200 000
 40 Nguyễ Quang Lãng K10 500 000
 41 Hội cơ điện Nam Định 10 000 000
 42 La Quý Hưng K19 2 000 000
 43 Nhóm CSV K19 3 000 000
 44 Nguyễn Đăng Đức K4 1 000 000
 45 Nguyễn Đăng Bộ K4 2 000 000
 46 Lê Văn Bình K7 1 500 000
 47 Trần Đại Dương K28 1 000 000
 48 Nguyễn Đình Đán K10 1 000 000
 49  Phùng Văn Quang K8 2 000 000