Chi tiêu và còn lại

Ngày chi -Nội dung chi- Người thực hiện- Số tiền chi- Quỹ Hội Còn lại

Thu quỹ đợt 1 (24/10/10) 20 200 000
24.10.2010 Chi đại hội và liên hoan gặp mặt tại Hà Nội 4.757.000
Thuê loa micro 50.000
30.10.2010 Thăm hỏi Đệ K10MC bị ốm ở Thanh oai. Anh Cổn, Nhã, Bằng 200.000
31.10.2010 Viếng bố Thế K10MA mất tại Thái nguyên + vòng hoa.
Bình tàu, Hiệp, Trường, Bằng 400.000   Quỹ còn lại 14.793.000
14.11.2010 Thắp hương bố Hiền K10IA (Tổng LĐLĐ) tại Hà Nội. Anh Dũng và các bạn K10IA 300.000
5.12.2010 Lẵng hoa tặng trường. Bằng, Hiệp, Bình tầu và các bạn K10 400.000
10.1.2011 Thăm hỏi Phiên K10MA bị ốm ở BV Bạch Mai. Bằng, Hiệp, Thiện, Bình tầu 200.000
21.3.2011 Viếng mẹ bạn Tráng K10MC tại Hà Nội-Vòng hoa.
Bằng, Hiệp, A.Lập, Hùng bò, Bình tầu và các bạn K10M 200.000
11.10.2011 Viếng cô Tý vợ thầy Phú Hiệu trưởng ĐHCĐ. ALiệu, Bình tầu, Hiệp, Hùng bò và K10 250.000
11.10.2011 Thăm Phiên K10MA. ALieu, Bình tầu, Hiệp, Hùng bò 200.000   Quỹ còn 13.243.000
15.10.2011 Liên hoan gặp mặt K10 năm 2011 tại Linh Đàm. 29 bạn 3.860.000
Bồi dưỡng 2 nhân viên HABECO phục vụ 400 000      Quỹ còn 8 983.000
Đóng quỹ đợt 2 (15/10/11) 9 500 000 + 1 300 000 (Lãng và Công, Hải Trường góp ngày 5/11)
19.11.2011 Hiệp và Bình tàu đóng quỹ 1 000 000đ
                                                                                     Đến ngày 19.11.2011 Quỹ có 20 783 000đ
27.11.2011  Mua lẵng hoa mừng cựu Thày cô cơ điện tại Hà Nội nhân ngày Nhà giáo 260 000đ
4.12.2011 Mua lẵng hoa chúc mừng Hội bia Hùng bò  450 000đ
9.12.2011 Mua vòng hoa và viếng mẹ Hiệp k10mb  300 000đ
3.1.2012 Mua vòng hoa và viếng mẹ Phiên k10ma 200.000đ
21.2.2012 Thăm bố vợ Hiệp k10mb bệnh nặng 200.000đ
20.3.2012 Viếng mẹ vợ Tuyến k10mb (Liệu, Hiệp, Bình, Đạo, Lãng, Đán, Bảo )
 vòng hoa(200) và phong bì (200) 400.000đ
25.3.2012 Vieng bố chồng Sơn k10ib (Liệu, Bằng, Tuyến và k10ib) 300.000đ
25.3.2012 Thăm vợ A Hưng k10mb ốm (Liệu, Bằng, Tuyến, Cổn) 200 000đ
25.3.2012 Quỹ còn 18 473 000đ
18.6.2012 Viếng bố vợ Tiểu Bình k10mb (Long NĐ, Hùng bò) 350 000đ
26.6.2012 Viếng Phạm Đức Tiến k10ma. (Hội k10) 350 000đ
25.7.2012 Thăm hỏi cụ ông nhà Bình tàu k10ma (Hội k10)200 000đ
25.7.2012 Quỹ còn 17 573 000đ 
28.10.2012 Các bạn đi dự lễ hội k10 đóng góp quỹ được thêm 12.400.000đ  Quỹ có : 29.973.000đ
28.10.2012 Chi phí cho lễ hội bao gồm ăn uống (  6 070 000)+ quà ( 1 000 000) = 7 070 000đ
28/10/2012 Quỹ còn : 29 973 000 – 7 070 000 = 22 903 000đ
9.11.2012 Đến thăm và trao phong bì hỗ trợ Phiên phều k10a chữa bệnh (Bằng, Bình, Hiệp) 1 000 000đ
2.12.2012 Lẵng hoa chào mừng hội bia Hà Nội của Hùng bò (Liệu, Bằng, Bình) 500 000đ
2.12.2012 Bảo k10mb đóng góp và tài trợ cho quỹ 1 000 000đ
22/12/2012 Quỹ còn : 22 903 000 – 1 500 000 + 1 000 000 = 22 403 000đ
25.4.2013 Đóng quỹ năm 2012 : Bình tàu 500.000, Lãng 500 000, Hiệp 300 000, A Cổn 500 000 = 1 800 000đ
26.6.2013  Lẵng hoa chúc sinh nhật Hùng bò 400 000đ (Liệu, Bình, Hiệp)
29.6.2013  Vòng hoa viếng bố vợ Lãng k10ma 200 000đ        Quỹ còn : 23 603 000đ
23.7.2013  Đi thăm Diệp k10ia, vợ bác Hưng k10mb (Liệu, Bằng, Cổn) : 200 000đ + 200 000đ = 400 000đ
12.8.2013  Đi thăm Bình tàu ốm (Liệu, Hiệp)    : 200 000đ        Quỹ còn : 23 003 000đ
10.9.2013 Đi thăm Tráng k10mc ốm (Liệu, Bằng) : 200 000đ
16.10.2013 Vòng hoa viếng mẹ Phan Quang Thế K10MA (Liệu, Bằng, Hùng, Trác Dũng): 300 000 đ
8.11.2013 Thăm Hiền k10ia bị viêm phổi tại BVBM (Liệu, Bằng) 200 000đ    Quỹ còn: 22 303 000 đ
9.2013 Chi mua Lẵng hoa k10 chúc lễ hội k9 ở Sài gòn (Lãng) 500 000đ
17.11.2013 Thu 27 160 000đ,  chi 27 241 000đ trong lễ hội k10 -2013 (BTC lễ hội), còn thiếu 81 000đ
30.11.2013 Chi mua quà tặng nhân viên Habeco do công lao đóng góp thành công lễ hội 2013 480 000đ, thu của Dũng chít đóng góp quỹ muộn 400 000đ
1.12.2013 Chi mua lẵng hoa mừng lễ hội bia của Hùng bò 500 000đ.             Quỹ còn 21 142 000đ
2.12.2013 Diệp K10IA nộp quỹ 400.000 đ, 
14.12.2013 Khôi k10c đóng góp và tài trợ cho quỹ 1 000 000đ
6.12.2013 Chi mua lẵng hoa mừng Hội cơ điện Vũng Tàu (LMSâm) 500 000đ       Quỹ còn 22 042 000đ

20.12.2013 Chi mua vòng hoa viếng bố vợ bạn Hiệp K10mb (Bằng)  300.000 đ

31.12.2013 Chi mua vòng hoa viếng bố bạn Liêm K10Ia (Liệu)           200.000 đ  Quỹ còn 21.542.000 đ
15.1.2014 Hùng bợm k10ma đóng góp và tài trợ cho quỹ:                                                                    200$=4 200 000đ

23.1.14 Chi mua vòng hoa viếng mẹ bạn Trác Dũng k10ma (Hùng bò) 200 000đ
25.1.14 Thọ mom đóng quỹ Hội K10:                                                                   300 000đ
25.1.14 Liên hoan tât niên k10 tại 183 HHT :                                            4 840 000đ  
Quỹ còn 21 002 000đ
20.2.14 Quôc Bình k10a đóng góp và tài trợ cho quỹ 1 000 000đ
20.2.14 Hoa cho buổi giao lưu đầu xuân k10 (Mai, Sơn) 380 000đ
2.3.2014 Viếng mẹ chồng Diệp k10ia (Mai, Sơn) 200 000đ
18.3.14 Viếng mẹ Hiền k10ia (Liệu, Bằng) 200 000đ  Quỹ còn 21 222 000đ
12.4.14 Viếng bạn Mẫn k10ib (Hùng bò, Bình tàu, Bảo, Lãng, Đạo) : 500 000đ
20.4.2014 Đi thăm phụ thân bạn Bằng ở Thái nguyên (Hùng bò, Bình tầu) 200 000d
29.6.14 Viếng bố vợ Hiền k10mb (Liệu, Hiệp, KDũng, Tráng, Nguyên) 300 000đ

6.7.14 Viếng bố anh Hà Đ Minh k10ib (Sơn) 100 000đ

7.7.14 Viếng mẹ Định k10c (Liệu, Bằng, Sơn, K Dũng, Cổn, Hồng ) 200 000đ

17.7.14 Thăm bạn Hải k10ia ốm tại BVBĐ (Mai, Hồng) 200 000đ

1.8.2014 Họp BTC lễ hội k10 ở Ngà Vinh, Kim Liên 950 000đ Quỹ còn 18.770. 000đ

28.9.2014 Thăm mẹ Tiểu Bình ốm tại Phủ Lý (Liệu, Bình tàu, Hùng bò) 200 000đ

31.10.2014 Viếng bố Lập, Định tại nhà (Liệu) 400 000đ

25.12.14 Viếng bố vợ Thiện k10a ở Linh Đàm(Lãng) 200 000đ
28.12.14 Thăm bố Bình tàu k10a tại Viện Lão Khoa (Bằng)200 000đ Quỹ còn : 17 770 000đ
10.2.15 Viếng bố Bảo k10b tại Phùng Hưng (Liệu) 35 000đ (mua được vòng hoa giá rẻ )

13.2.15 Đi thăm bạn Phiên phều (Liệu) 200 000đ
2.3.15 Viếng bố Bình tàu 200 000đ
20.4.15 Viếng bố Khôi k10c (Bằng) 250 000đ  Quỹ còn : 17 085 000đ
6.6.15 Thăm Hùng bợm k10a tại BV Ung bướu  (Liệu, Bằng, Cổn, KDũng) 200 000đ
12.6.15 Thăm ĐTHiền k10b tại Việt Xô (Liệu) 200 000đ

28.6.15 Đóng góp cho Hội cơ điện HN lên dự 50 năm TL Trường (Liệu) 1 000 000đ

3.10.15 Thăm Khắc Dũng tại BV (Bằng) 200 000đ
Quỹ còn 15 485 000đ
13.11.15 Viếng bố bạn Sự k10a (Liệu, Bình) 200 000đ
15.11.15 Thu nộp quỹ từ Ngày hội k10 tại Ecopark 5 800 000đ
15.11.15 Hội cơ điện HN tặng nhân tham gia Ngày hội 2 000 000đ
15.11.15 Chi ăn trưa Hội nghị k10 tại Ecopark 6 343 000đ
6.12.15 Chi mua lẵng hoa mừng hội bia (Liệu) 400 000đ
8.12.15 Hồ Thanh, Lê Hòa góp quỹ 400 000đ
11.12.2015 Nguyễn Trọng Bằng góp quỹ 200 000đ
19.1.2016 Đi thăm anh Ngô Đức Hưng (Liệu)200 000đ
18.2.2016 Viếng mẹ Khắc Dũng ở Hà Nam (Bằng) 200 000đ
10.3.16 Thăm mẹ Chi k10c ốm ở Vĩnh Phúc (Liệu) 200 000đ
26.3.2016 Thăm bố Hiệp mổ UT tại Việt Đức (Bằng) 200 000đ
11.5.16 Viếng bố Phiên phều (Liệu) 200 000đ
6.6.16 Viếng bố đẻ Long con (Bằng) 200 000đ
6.11.16 Đoàn đi Đầm Long ủng hộ quỹ 500 000đ
Năm 2017
Quỹ còn 15 785 000đ
14.1.17 Đi thăm bố Thiện mít  ốm tại nhà (Bằng) 200 000đ
19.1.2017 Tất niên cơ điện tại 19c Ngọc Hà còn thừa sung quỹ 600 000đ
22.1.17 Viếng bố Thiện k10a tại Viện 103 (Liệu) 300 000đ
1.4.17 Lẵng hoa mừng sinh nhật HATCLUB (Liệu) 300 000đ
12.4.17 Vòng hoa viếng bố Hiệp con (Liệu) 150 000đ
15.5.17 Vòng hoa viếng mẹ Bình Tàu (Hùng bò): 200 000đ
Trả tiền kéo dài blog (năm 2017)cho cháu Quốc Anh (Hùng bò đã nhận) 2 000 000đ
Đến ngày 10/5/18 Quỹ k10 còn : 13 235 000đ
12/7/18 Chi vòng hoa viếng bố vợ Hùng bò (Liệu) 300 000đ
10/10/18 Chi mua vòng hoa viếng Hùng bợm k10a (Hùng bò) 200 000đ
28/11/18 Chi thăm hỏi Nhiệm k10ib bị tai biến (ĐSơn) 200 000đ
5/12/18 Chi viếng bố Khang k10c tại HP (Tráng) 200 000đ
5/12/18 Chi viếng Nhiệm k10ib mất (Đ Sơn) 200 000đ
2019
Quỹ còn 12 135 000đ
14/1/19 Chi thăm cô Phi tai biến ở SG (Lãng) 500 000đ
20/3/19 Chi viếng bố đẻ Đinh Văn Tấn k10ib (Nga)300 000đ
24/4/19 Chi thăm hỏi Hiệp k10b tại nhà (Hùng bò) 350 000đ
4/19 Chi viếng mẹ Tiểu Bình tại Nam Định (Long) 300 000đ
22/5 Chi viếng mẹ Tuyết Mai k10c (A Hưng) 300 000đ
5/6 Chi viếng mẹ Lê Hòa k6 -k10 (Liệu) 300 000đ
25/6 Chi thăm hỏi PQThế k10a (Hùng bò) 300 000đ
21/7 Chi viếng a Suất lớp trưởng k10c (Liệu)300 000đ
22/7 Chi viếng a Hà Đ Minh lớp trưởng k10ib (Liệu)300 000đ
Quỹ còn : 9 185 000đ 
12/8/19 Chi vòng hoa viếng Thế k10a (Hùng bò) 500 000đ 
11/9/19 Chi viếng phụ thân T Nga k10c (Hưng) 300 000đ
14/11/19 Chi viếng mẹ Mùi k10iA (Diệp) 300 000đ

2020
20/1/20 Chi viếng mẹ Long k10c (Hùng bò) 300 000k
20/1/20 Chi viếng Lưu CSV k10ib (Sơn) 300 000k

3/6/20 Chi viếng mẹ vợ ĐT Hiền k10b (Bảo) 300k

17/12 Chi viếng bố vợ Liệu (Hưng) 300k  Qũy còn : 6 885 000đ 

20/1/21 Chi viếng mẹ Hồng k10ib 300k

22/1/21 Chi cứu trợ cô Phi 3 000 000đ

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s