Nhớ một thời HClub !

Trong hình ảnh có thể có: Hùng Đầu Bạc và Hồ Nam, mọi người đang đứng và trong nhà

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Ngày dựng Tháp bút Cơ Điện

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cầu Hoa Giấy

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sinh nhật nhị quái

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Triển khai hạt nhân

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Chém gió trên báo Nhật

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Cọn nước

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận