Lên trường, lên trường nào …

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

TIN BUỒN ;

Cụ ông Lê văn Châm , thân sinh bạn Lê văn Khang lớp k10mc đã từ trần hồi 15 giờ 05 phuts ngaỳ 4/12 hưởng thọ 95 tuổi
Lễ viếng bắt đầu từ 14giờ ngayf5/12
Lễ truy điệu 7 giờ 30 p ngày 6/12 .Tại thôn 6 xã Thủy sơn , Thủy nguyên Hải phòng
Bll k10mc sẽ tổ chức đoàn đi viếng Cụ vào chiều mai itaị nhà riêng
Vậy xin thông báo để các bạn k10 biết . Bạn nào có điều kiện chủ động đến viếng cụ
BLLK10MC Kính báo

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Cho ngày 06 tháng 12 Cơ Điện

Đăng tải tại k10 | 4 phản hồi

Caustic soda 20year’manufacturer

Dear Sir or Madam,
Have a nice day! Here is Sophia from Sinotec Chemical Group, ISO approved Caustic Soda manufacturer in China.
Did you have the headache to choose a reliable Caustic soda supplier in Chinese complicate market?
We are the right one! As a leading manufacturer of Caustic soda, we’d like to share one of our best offer,
good quality and professional service
with you. Please freely contact us for more details.
Thanks and best regards
Sophia
SINOTEC CHEMICAL GROUP LIMITED
TEL:0086-371-55025271 FAX:0086-371-55025271
Email: export1 http://www.pvc-soda.com/
ADD:NO. 7 SHANGWU WAIHUAN ROAD,ZHENGZHOU,CHINA
Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Vui cùng dĩ vãng 9.14

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Nhẩy tầu, xưa và nay

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Vở kịch “Cậu Vanya”

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận