Danh sách đóng góp cho CT Tháp Bút

 Họ và tên  Đơn vị  Số tiền Ghi chú
Nguyễn Văn Hùng K10 10,000,000 TK
Hồ Lê Thanh K6 5,000,000 TK
Nhóm Habeco Trading K10 5,000,000 TK
Nhóm CSV K19M ở Hà Nội K19 3,000,000 TK
Đỗ Doãn Cổn K10 2,000,000 TK
Nguyễn Thanh Bình K10 2,000,000 TK
Lê Ngọc Bảo K10 2,000,000 TK
La Quý Hưng K19 2,000,000 TK
Đoàn Đức Chính K10 2,000,000 TK
Lê Văn Phiên K10 1,000,000 TK
Lâm văn Điểu K10 1,000,000 TK
Lê Xuân Tuyến K10 1,000,000 TK
Nguyễn Thế Hiệp K10 1,000,000 TK
Vũ Quang Thiện K10 1,000,000 TK
Lê Khánh Vinh K10 1,000,000 TK
Nguyễn Tiến Cường K7 1,000,000 TK
Nguyễn Văn Thái Dung sai 1,000,000 TK
Nguyễn Văn Chính K10 700,000 TK
Khoát K12 500,000 TK
Dung K10 500,000 TK
Trần Vũ Liệu K10 500,000 TK
Phạm Hiền Quân K10 500,000 TK
Nguyễn Tất Nhân K10 500,000 TK
Nguyễn Đức Long K10 500,000 TK
Nguyễn Tuyết Nga K10 500,000 TK
Trịnh Hữu Dũng K10 500,000 TK
Nguyễn Khắc Dũng K10 500,000 TK
Lê Đình Dũng K10 500,000 TK
Nguyễn Trọng Bằng K10 500,000 TK
Hồ Nam K6 500,000 TK
Phạm Anh Dũng K6 500,000 TK
Nguyễn Quang Lãng K10 500,000 TK
Đỗ Văn Hồ K6 300,000 TK
Nguyễn Doãn Thọ K6 200,000 TK
Nguyễn Hữu Tú K6 200,000 TK
Nguyễn Thị Dần K6 200,000 TK
 Phùng Văn Quang K8 2,000,000  TK
Ngô Văn Sự K10 1,000,000 TK
 Phạm Đình Đán  K10 2 000 000 TK
 Đỗ Trọng Hiền K10 1,000,000 TK
 Tổng 1 55 600 000
Trần Thanh Tuân K9 10,000,000
Nguyễn Văn Tiền K13 10,000,000
Nguyễn Đăng Thịnh K15 10,000,000
Phạm Hồng Hải K26 10,000,000
Bạn gái K26 K26 10,000,000
Hội Cơ Điện Nam Định 10,000,000
Huỳnh Lê Ngọc Dâu Cơ Điện 5,000,000
Nguyễn Đăng Bộ K4 2,000,000
Lê Văn Bình K7 1,500,000
Nguyễn Đăng Đức K4 1,000,000
Trần Đại Dương K28 1,000,000
 Tổng 2 71,500,000
Tổng tạm tính đến 29/12 122,100,000