Category Archives: k10

Nghề lái đò 2

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Ngày nhà giáo Việt Nam

Hùng Đầu Bạc/20 tháng 11, 2018  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Nghề lái đò 1

Phu Tieu cùng với Thắng Phạm Chiến và 4 người khác/Chuyên gia kể chuyện qua hình ảnh  · 11 giờ  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Ơn thầy và nghĩa học trò

Nguyen Quang Lang đã chia sẻ một bài viết/Thành viên sáng lập  · 5 giờ  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Khi người ta ăn để mà sống

Hùng Đầu Bạc/19 tháng 11, 2019  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Đẹp hay không đẹp

Hùng Đầu Bạc/Hôm qua lúc 06:21  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Theo thông tin chính thức

Hùng Đầu Bạc/Quản trị viên  · Hôm qua lúc 07:09  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Đấu trường ước mơ

Hùng Đầu Bạc/16 tháng 11, 2018  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Món quà nhỏ

Cao Long cùng Hùng Đầu Bạc đang ở Thái Nguyên./10 tháng 11 lúc 16:48  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Câu cá Hồ Thiên nga

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một liên kết./Quản trị viên  · 23 giờ  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tứ quái học và hành

Hùng Đầu Bạc/14 giờ  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bạc – Hói

Cô bạn nhẩy mải mê vê tóc Lãng bạc phút chốc thành Lãng hói Phút đếm ngược sợi cuối đâu rồi Nụ cười sợi cuối vướng trên môi .

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Cho một nửa yêu thương

Hùng Đầu Bạc/Hôm qua lúc 08:07  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Vui cùng dĩ vãng 9.14

Hùng Đầu Bạc cùng với Hồ Nam và 15 người khác.14 tháng 11, 2018  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Trường Phổ thông của tôi

Hùng Đầu Bạc/10 tháng 11 lúc 06:14  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Sài gòn trong cơn mưa

Hùng Đầu Bạc/11 tháng 11 lúc 06:23  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tắc vẫn hoàn tắc

Hùng Đầu Bạc/12 giờ  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Đàn gà K10

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một ảnh/Quản trị viên  · Hôm qua lúc 17:52  · 

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Cà phê ông và cháu

Hùng Đầu Bạc/11 tháng 11, 2018  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hội nghị bên bàn vịt

Hồ Nam cùng với Phu Tieu và 7 người khác.

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi