Category Archives: k10

Vui cùng dĩ vãng 9.15

Hùng Đầu Bạc cùng với Lê Ngọc Bảo và 19 người khác./18 Tháng 11 lúc 12:40 · 

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Lại vườn hoa cải

Hùng Đầu Bạc cùng với Xink Vy và 3 người khác./3 Tháng 12 lúc 11:00 · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Ra mắt Câu lạc bộ Bia Cơ Điện (BCĐ Club)

Vinh Trần Khánh cùng với Lê Ngọc Bảo và 7 người khác./22 giờ · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Đề nghị đổi tên Fb

Hùng Đầu Bạc cùng với Hồ Nam và 8 người khác./Hôm qua lúc 16:21  

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Thông báo thành lập BCĐ Club

Liệu Trần cùng với Lê Ngọc Bảo và 5 người khác./22 giờ  

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Hát quốc ca dưới chân Tháp bút

https://videos.files.wordpress.com/amnW5q5e/phu-tieu-thic3aang-lic3aang-te1bbb1-hc3a0o-ce1baa3m-c491e1bb99ng-sung-sc6b0e1bb9bng_dvd.mp4?fbclid=IwAR2619MapweG9_EG0z2heL5Ztfnas4Oxexhc88agiNovL1HMUe_Q52MaJt8

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Nhớ lại ngày ấy

Quẩy tới bến Posted on 5, 9, 2015 by hungdaubac

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận