Category Archives: k10

Về hưu đi giá rẻ

Hùng Đầu Bạc/17 tháng 9, 2018  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Cá mè nấu canh chua

Phu Tieu/Chuyên gia kể chuyện qua hình ảnh  · Hôm qua lúc 13:18  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Sở chứng khoán Hà Nội

Hùng Đầu Bạc/16 tháng 9 lúc 11:29  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hết bia

Phu Tieu cùng với Nguyễn Văn Cường và 2 người khác.

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thú trời đày

Phu Tieu cùng với Tạ Thiết Hoài Mta và 2 người khác.

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Đây là đâu

Hùng Đầu Bạc/Quản trị viên  · 15 tháng 9 lúc 15:13  ·  https://www.facebook.com/photo?fbid=1410035849182460&set=gm.2023002007831900

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hãy tận hưởng

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết. https://www.facebook.com/groups/1400791336719640/permalink/2022683051197129/ Vì lý do kỹ thuật, không đưa ảnh minh họa vào được, đành đưa bài chay vậy

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bình tầu ngắm tầu

Phu Tieu đã chia sẻ một kỷ niệm — với Nguyễn Văn Cường và Hùng Đầu Bạc.

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Mùa thu

Nguyen Quang Lang đã chia sẻ một bài viết./Thành viên sáng lập  · 10 giờ  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Chuẩn bị

Hồ Nam cùng với Vinh Trần Khánh.Hôm qua lúc 17:40  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Nhẩy việc

Hùng Đầu Bạc cùng với Anh Mai Nguyen./ 13 tháng 9, 2018  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

40 Năm rồi

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một ảnh.

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nghề mới

Hùng Đầu Bạc/12 Tháng 9, 2018  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bao giờ cho đến tháng 10

Lê Ngọc Bảo đã chia sẻ một kỷ niệm.

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Chim gì – Chim vịt

Hùng Đầu Bạc/1 ngày  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Chim gì

Hùng Đầu Bạc/1 ngày  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bay bụi nào

Hùng Đầu Bạc cùng với Xink Vy và 6 người khác./9 Tháng 9, 2018  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Đổi cũ lấy mới nào

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một liên kết.

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Theo dòng thời gian

Hùng Đầu Bạc/ 1 ngày  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Một ngày vui

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết.Quản trị viên  · 10giờ  ·

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi