Category Archives: k10

Tình thu tháng tám

Em ? Dòng lệ trên má em Khô cạn tự lúc nào Lấm chấm muối kết tinh Nắng tháng tám vô tình Dòng kim cương hữu ý Làm đẹp khuôn mặt em Dòng lệ bao nhiêu giọt Em đã kịp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Công nghiệp hóa

Hùng Đầu Bạc/ 18 tháng 8 lúc 21:28 · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Tình cảm dạt dào

Hồ Nam cùng với Dũng Trác và Hùng Đầu Bạc./ Thành viên sáng lập · Hôm qua lúc 09:50

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Đi tìm hàng xóm xưa. – P5

Hùng Đầu Bạc/16 tháng 8 lúc 11:40 · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Ngóng chờ

Phu Tieu cùng với Nguyễn Văn Cường và 2 người khác./17 tháng 8 lúc 07:04

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Lẳng lặng mà nghe…

Lê Ngọc Bảo cùng với Phu Tieu và 7 người khác./ Thành viên sáng lập · 17 tháng 8 lúc 20:15

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Về quê chăn trâu, cắt cỏ đê

Hùng Đầu Bạc Hôm qua lúc 07:19 · 

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi