Author Archives: hungdaubac

Dĩ vãng

Hùng Đầu Bạc/ Hôm qua lúc 09:09 · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Du lịch qua mạng thôi

Hùng Đầu Bạc/ Hôm qua lúc 11:25 ·  Cám ơn amh Fb nhắc lại cho đỡ buồn, tù chân quá rồi

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Ngồi nhà là yêu nước

Hồ Nam với Phu Tieu và 3 người khác./ Thành viên sáng lập · Hôm qua lúc 15:56

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Đi hay bỏ

Hùng Đầu Bạc/Hôm qua lúc 12:26 · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Giải pháp thứ 6

Phu Tieu/ 3 giờ

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Cái giấy tiêm chủng

Hùng Đầu Bạc/ Hôm qua lúc 12:32 · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Chuyến tầu đêm

Hùng Đầu Bạc/ Quản trị viên · 21 tháng 3 lúc 18:20

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận