Author Archives: hungdaubac

Vườn cải

Hùng Đầu Bạc cùng với Nguyen Minh Tam.9 tháng 11, 2018  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Diễn tý

Hùng Đầu Bạc/6 tháng 11 lúc 07:01  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Ôi nước Nga Ôi nước Nga

Hùng Đầu Bạc/Hôm qua lúc 07:23  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Giấc mơ xưa

Hùng Đầu Bạc6 tháng 11 lúc 07:01  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Khi xưa đôi ta bé ta chơi

Hùng Đầu Bạc/5 tháng 11 lúc 06:39  · Đã chia sẻ với Công kha

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Đi Tam đảo

Tạ Thiết Hoài Mta cùng với Thu Hà tại Tam đảo mù sương.5 tháng 11, 2019  · Tam Đảo, Vĩnh Phúc  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Đi khai trương nào

4 tháng 11 lúc 07:31  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Lời kêu gọi

Hùng Đầu Bạc/Quản trị viên  · 14 giờ  ·  https://www.facebook.com/groups/1400791336719640/permalink/2076825325782901/

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Tình làng nghĩa xóm

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết./Quản trị viên  · Hôm qua lúc 18:23  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Dự lễ khai giảng

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết.Quản trị viên  · 21 giờ  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Đi dự khai trương

Hùng Đầu Bạc/Hôm qua lúc 07:31  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Lá rách ít đùm lá rách nhiều

Hùng Đầu Bạc/2 tháng 11 lúc 06:37  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Giếng xưa

Hùng Đầu Bạc/1 tháng 11 lúc 10:05  · Đã chia sẻ với Công kha

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Giếng khơi

Hùng Đầu Bạc/1 tháng 11 lúc 09:26  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Phá rừng

Phu Tieu cùng với Van Cuong Tran và 2 người khác./31 tháng 10 lúc 17:26  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Soái ca

Lê Ngọc Bảo đã chia sẻ một kỷ niệm/Thành viên sáng lập  · Hôm qua lúc 07:49  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Trick or treat

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết/Quản trị viên  · 31 tháng 10 lúc 14:51  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tạo dáng tý

Hùng Đầu Bạc/26 tháng 10 lúc 07:37  · Đã chia sẻ với Công kha

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Lại lên đỉnh

Hùng Đầu Bạc/30 tháng 10 lúc 06:45  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Trick or Treat

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết.

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi