Author Archives: hungdaubac

Ngóng chờ

Phu Tieu cùng với Nguyễn Văn Cường và 2 người khác./17 tháng 8 lúc 07:04

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Lẳng lặng mà nghe…

Lê Ngọc Bảo cùng với Phu Tieu và 7 người khác./ Thành viên sáng lập · 17 tháng 8 lúc 20:15

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Về quê chăn trâu, cắt cỏ đê

Hùng Đầu Bạc Hôm qua lúc 07:19 · 

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Chim vẫy

Lê Ngọc Bảo cùng với Phu Tieu và 4 người khác./ Thành viên sáng lập · 8 giờ

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Lính K10 và đoàn 1040

Lê Ngọc Bảo cùng với Đỗ Trọng Hiền và 12 người khác./2 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Ngày của lính Cơ Điện

Hồ Nam cùng với Đỗ Trọng Hiền và 13 người khác./2 giờ · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Đi tìm hàng xóm xưa – P4

Hùng Đầu Bạc/14 tháng 8 lúc 15:17 · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận