Author Archives: hungdaubac

Trên trời rơi xuống

Nhặt được trên mạng

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Lòng dũng cảm…, chẳng hiểu nổi

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Tài liệu mật – Ngày chống Mỹ

‎Phu Tieu‎ đến Hội CCB đại học cơ điện Hà Nội 29 Tháng 7 · Tài liệu hết MẬT

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Đi Nhật bản tắm đê

Cú sốc văn hóa của khách Tây lần đầu tắm khoả thân

Đăng tải tại k10 | 5 phản hồi

Trong Ngày hội Bia hơi Hà Nội

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Đời vắng em rồi, say với ai

Trần Minh Hải Hôm qua lúc 13:09 ĐỜI VẮNG EM RỒI, SAY VỚI AI ?

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Đúng hay sai ???

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi