Author Archives: hungdaubac

Đi tầu biển P2 (Trường Sa thân yêu P1)

Hùng Đầu Bạc/ 28 tháng 11 lúc 12:58 · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Ngày ấy xa rồi…

Hùng Đầu Bạc/ 3 tháng 12 lúc 16:14 · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Hội CĐ HN với ngày truyền thống

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Rùng mình

Hùng Đầu Bạc/  14 giờ · 

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Tản nạm sau Lễ hội Bia Hà Nội 2019

Phu Tieu cùng với Lê Ngọc Bảo và 2 người khác./ 2 tháng 12 lúc 17:59

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Lễ hội Bia

Hùng Đầu Bạc/ Hôm qua lúc 08:56 · 

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Tản mạn sau lễ hội Bia

Phu Tieu cùng với Lê Ngọc Bảo và 2 người khác./3 giờ

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi