Author Archives: hungdaubac

Chú bé anh hùng

Hùng Đầu Bạc/ 3 tháng 8, 2017 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Quẩy lên chống dịch nào

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết./ Quản trị viên · 1 ngày

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Nhà quê lên tỉnh

Hùng Đầu Bạc/ 1 ngày · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Nhà quê lên tỉnh

Hùng Đầu Bạc/ 1 ngày · 

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chặt sừng làm nghé

Phu Tieu với Hồ Nam và 8 người khác./ Chuyên gia kể chuyện qua hình ảnh · 5 giờ

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Xử lý tình huống

Hồ Nam/ 3 tháng 8 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Cao bồi Texas

Hùng Đầu Bạc/ 1 ngày · 

Đăng tải tại k10 | 4 phản hồi

Sấu dầm, sấu dầm đê

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết./ Quản trị viên · 4 ngày

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Chụp với VIP chăng

Hùng Đầu Bạc/ 1 ngày · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Ngô Bảo Châu….

Hồ Nam/ 9 giờ · 

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vào hầm rượu uống rượu nào

Hùng Đầu Bạc/ 2 ngày · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Què tay, đỡ chạy rông

  Đỗ Trọng Hiền/2 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Có bệnh thì vái tứ phương

Nguyen Quang Lang đã chia sẻ một bài viết./Thành viên sáng lập · 1 ngày

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Cuộc chiến đấu còn tiếp diễn

Hùng Đầu Bạc/ 1 ngày · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tranh của Trần Minh Hải

Trần Minh Hải đã chia sẻ một bài viết./ 21 giờ Trần Minh Hải/ 31 tháng 7, 2016

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

CSGT thân thiện

Hùng Đầu Bạc/ 2 ngày · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Về quê chăn trâu đê

Phu Tieu với Tạ Thiết Hoài Mta và 2 người khác./ Chuyên gia kể chuyện qua hình ảnh · 3 ngày

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết./Quản trị viên · 20 giờ

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Rồng cầu Đà Nẵng giống gì.

Hùng Đầu Bạc/ 1 ngày · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tứ đại mỹ cầu Đà Nẵng

Hùng Đầu Bạc/ 3 ngày

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi