Author Archives: hungdaubac

Vui cùng dĩ vãng 9.10

Hùng Đầu Bạc cùng với Phu Tieu và 11 người khác. 2 Tháng 11 lúc 13:07 ·   

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Cà phê nhạc Trịnh

Hùng Đầu Bạc đang ở Kim Quan, Ha Noi, Vietnam. 10 Tháng 11 lúc 10:17 · 

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Phà qua sông Hồng

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Vui cùng dĩ vãng 9.9

Hùng Đầu Bạc 1 Tháng 11 lúc 19:44 ·

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Mùa hoa Cải

Hùng Đầu Bạc đang ở cùng với Nguyen Minh Tam. 9 Tháng 11 lúc 12:58 ·   

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Chuyện tình trong mơ

Posted on 18, 7, 2015 by hungdaubac

Đăng tải tại k10 | 7 phản hồi

Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh…

Hùng Đầu Bạc đang ở cùng với Anh Mai Nguyen 26 Tháng 10 lúc 22:29 ·   

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận