Author Archives: hungdaubac

Sinh hoạt cuối năm BCD Club

Hùng Đầu Bạc/Quản trị viên  · Hôm qua lúc 21:02  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Phổ cập giáo dục

Hùng Đầu Bạc/2 tháng 12 lúc 09:43  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Nghỉ dưỡng thời Covid.

Hùng Đầu Bạc/26 tháng 11 lúc 15:41  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Đi câu cá, ăn lẩu gà

Hồ Nam cùng với Phu Tieu và 6 người khác./2 tháng 12 lúc 12:10  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thách đấu

Phu Tieu cùng với Tạ Thiết Hoài Mta và 4 người khác./Chuyên gia kể chuyện qua hình ảnh  · 24 tháng 11 lúc 11:30  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Đặc sản Hạ Long

Hùng Đầu Bạc/23 tháng 11 lúc 09:07  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Ăn chơi kiểu Nhật nào

Hùng Đầu Bạc/25 tháng 11 lúc 12:43  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hạ Long hôm nay

Hùng Đầu Bạc/24 tháng 11 lúc 07:12  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Có lý

Hùng Đầu Bạc/ 12 giờ  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Nghề lái đò 2

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Ngày nhà giáo Việt Nam

Hùng Đầu Bạc/20 tháng 11, 2018  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Nghề lái đò 1

Phu Tieu cùng với Thắng Phạm Chiến và 4 người khác/Chuyên gia kể chuyện qua hình ảnh  · 11 giờ  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Ơn thầy và nghĩa học trò

Nguyen Quang Lang đã chia sẻ một bài viết/Thành viên sáng lập  · 5 giờ  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Khi người ta ăn để mà sống

Hùng Đầu Bạc/19 tháng 11, 2019  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Đẹp hay không đẹp

Hùng Đầu Bạc/Hôm qua lúc 06:21  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Theo thông tin chính thức

Hùng Đầu Bạc/Quản trị viên  · Hôm qua lúc 07:09  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Đấu trường ước mơ

Hùng Đầu Bạc/16 tháng 11, 2018  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Món quà nhỏ

Cao Long cùng Hùng Đầu Bạc đang ở Thái Nguyên./10 tháng 11 lúc 16:48  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Câu cá Hồ Thiên nga

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một liên kết./Quản trị viên  · 23 giờ  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tứ quái học và hành

Hùng Đầu Bạc/14 giờ  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi