Author Archives: hungdaubac

Nhớ nghề xưa

Hùng Đầu Bạc/ 12 tháng 7 lúc 07:33 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Phu xe

Phu Tieu cùng với Kim Xuân./ 11 tháng 7 lúc 06:31 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bia 0.0

Hồ Nam/ 7 tháng 7 lúc 19:33 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Trên lòng hồ sông Đà

Hùng Đầu Bạc/ 10 tháng 7 lúc 11:06 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Mưa nhân tạo nào

Hùng Đầu Bạc/ Hôm qua lúc 06:55 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Quán nhà sàn dân tộc

Hùng Đầu Bạc/ 9 tháng 7 lúc 09:58 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Sau thất bại ta

Hồ Nam với Lê Ngọc Bảo và 2 người khác./ 12 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bình tầu với tượng sáp

Phu Tieu với Hồ Nam và 6 người khác./ Chuyên gia kể chuyện qua hình ảnh · 10 tháng 7 lúc 10:40

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Nghe con suối róc rách…

Hùng Đầu Bạc/ 8 tháng 7 lúc 09:43 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hoa Đà Lạt

Phu Tieu với Hồ Nam và 4 người khác./Chuyên gia kể chuyện qua hình ảnh · 3 tháng 7 lúc 07:16  

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bể bơi vô cực

Hùng Đầu Bạc/ 7 tháng 7 lúc 06:39 · 

Đăng tải tại k10 | 5 phản hồi

Ta thuộc thế hệ nào ?

Nguyen Quang Lang đã chia sẻ một bài viết./Thành viên sáng lập · 7 tháng 7 lúc 18:05

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Trả lời câu đố dễ:

Hùng Đầu Bạc/6 tháng 7 lúc 21:38 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Đố vui

Hùng Đầu Bạc/ 6 tháng 7 lúc 06:33 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hạ sơn

Tạ Thiết Hoài Mta/ Thành viên sáng lập · 6 giờ

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thung lũng tình yêu

Phu Tieu với Hồ Nam và 4 người khác./Chuyên gia kể chuyện qua hình ảnh · 5 tháng 7 lúc 11:04

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hoang dã nơi hoang sơ nào

Hùng Đầu Bạc/ 5 tháng 7 lúc 09:28 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Đồi thông hai mộ

Phu Tieu với Hà Ngô Hoàng và 4 người khác. Chuyên gia kể chuyện qua hình ảnh · Hôm qua lúc 09:36

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bản Khan Hạ

Hùng Đầu Bạc/ 4 tháng 7 lúc 14:39 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Resort Bakhan

Hùng Đầu Bạc/ 3 tháng 7 lúc 22:27 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi