Author Archives: hoik10cd

Thừa

Ngửa mặt tênh hênh Mãi ngắm đời . Đôi đùi khép vội Khoe bụng lớn , Mặc giữa tun hin Một mẩu thừa . Cả đời chỉ ngắm Hoa và lá . Chẳng màng thế sự Nắng hay mưa . … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Thừa

Ngửa mặt tênh hênh , Mãi ngắm trời . Đôi đùi khép vội , Khoe bụng lớn . Mặc giữa tin hin Một mẩu thừa . Cả đời chỉ ngắm Hoa và lá . Chẳng màng thế sự Nắng hay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Nghỉ lễ – Đi đâu

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Chúc mừng sinh nhật Lãng

‎Hùng Đầu Bạc‎ đến Nguyen Quang Lang/11 giờ ·

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

TIN BUỒN ;

BLL Lớp k10mc Kính báo ; Mẹ đẻ bạn Nguyễn văn Lanh CSV k10mc đã từ trần váo sáng ngày 22/3 năm 2019 tức 17/2 â l tại quê nhà thôn Lại khê xã Tiên tiến huyện Phủ cừ Hưng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Câu cá trên đỉnh núi

Đăng tải tại k10 | 4 phản hồi

Tình thày trò ;

Ngọc Huỳnh Lê cùng với Tuyet Nga Tran và 3 người khác./12 giờ ·

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận