Author Archives: hoik10cd

Chúc mừng sinh nhật Lãng

‎Hùng Đầu Bạc‎ đến Nguyen Quang Lang/11 giờ ·

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

TIN BUỒN ;

BLL Lớp k10mc Kính báo ; Mẹ đẻ bạn Nguyễn văn Lanh CSV k10mc đã từ trần váo sáng ngày 22/3 năm 2019 tức 17/2 â l tại quê nhà thôn Lại khê xã Tiên tiến huyện Phủ cừ Hưng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Câu cá trên đỉnh núi

Đăng tải tại k10 | 4 phản hồi

Tình thày trò ;

Ngọc Huỳnh Lê cùng với Tuyet Nga Tran và 3 người khác./12 giờ ·

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Ba ngày tết

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Thay lời tâm sự cho HOA tết

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Góc xuân

Một thoáng xuân trên phố cổ

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi