Author Archives: hoik10cd

Thông báo cuộc họp lần 2

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

SO SÁNH CƠM – PHỞ (Bản coppy)

VỢ MÌNH – VỢ NGƯỜI Vợ người hở áo thấy mê Vợ mình hở áo thấy…ghê cả người…!

Đăng tải tại k10 | 7 phản hồi

Thông báo họp lần thứ 2

Để bàn thêm về nội dung và công tác tổ chức cho Lễ hội LTHG cơ điện sẽ diễn ra vào ngày 29/10/2017 tai Ecopark, BTC thân mời các bạn CSV cơ điện và các bạn gần xa có quan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 6 phản hồi

Mất VÚ, no XU CHUYÊNG .

Phu Tieu đang cùng với Hồ Nam và 2 người khác. 2 giờ ·   Hùng bò ơi ! Lại no XU CHUYÊNG .

Đăng tải tại k10 | 6 phản hồi

Bàn về K10 với Lục thập hoa giáp!

Giao lưu văn nghệ giữa Thế hệ Cơ Điện với Thế hệ Công nghiệp tại trường nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Trường

Đăng tải tại k10 | 66 phản hồi

Cú đá song phi ;

Cháu ngoan ông Hùng bò

Đăng tải tại k10 | 9 phản hồi

Sao lại thế này ?..?..?

Nghịch lý giáo dục Việt Nam: Các đại học thi nhau giành giật “nồi cơm” cao học

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi