Daily Archives: 11, 2, 2021

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thu đi buồn vẫn đọng lại

Mùa thu đã qua đi . Nỗi buồn còn đọng lại Có nỗi buồn cô đơn Thường theo thu đi mãi . Đợi thu sau về lại Đông cũng đang tàn theo Mai xuân về tới nhà Chúc một mùa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?