Daily Archives: 5, 2, 2021

Vô tình – thấy xuân

Im lặng – là vàng … Sẻ chia – là bạc Thôi ! Chém gió là đồng Miên man – miên man nhớ chuyện xưa Có những chiều chân bước liêu xiêu Ngật ngưỡng tìm về gốc lộc vừng Nơi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?