Daily Archives: 21, 1, 2021

Mình ta dạo chơi trên blokge

Mênh mang giờ trong góc vườn hẹp Mười phương vạn hướng cũng eo xèo Chân bước liêu xiêu không vật cản Cứ tự nhiên vui không với không … Bò không , gà không buồn không hả Vườn chỉ có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?