Daily Archives: 16, 1, 2021

Quyền thi

Nâng cốc . Tiêu sầu , Đón xuân sang . Ông lão say thơ Thả mình trên bãi biển Nét ưu tư lồ lộ những đường mây Dáng nhỏ nhẹ mang hồn thơ thủa ấy Phút trầm ngâm chẳng ai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?