Daily Archives: 10, 1, 2021

Đêm xóm nhớ

Đêm tối rồi treo trăng ngoài ngõ . Bão tố đã qua thêm nỗi lo Buồn vẻ đìu hưu nơi xóm nhỏ Nghênh ngang đầu ngõ khóm trúc đào…

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?