Daily Archives: 4, 1, 2021

Có một ngày biển lặng

Em tôi Một mình trên doi cát lấn biển Mái tóc dài buông lơi thả vào tĩnh mịch Biển lặng im không gợn sóng tìm bờ Phía xa xa không một bóng thuyền chờ Khuya về tất cả vẫn lặng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?