Daily Archives: 13, 10, 2020

Vinh dự và tự hào

Hùng Đầu Bạc/11 tháng 10, 2016  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Triết học tý

Phu Tieu cùng với Tạ Thiết Hoài Mta và 4 người khác./11 tháng 10 lúc 19:57  ·  

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Cà cuống

Phu Tieu cùng với Hồ Nam và 6 người khác./Hôm qua lúc 09:09  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tự hào là SV K10 Cơ Điện

Trần Minh Hải/23 giờ  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi