Monthly Archives: Tháng Chín 2020

Chiếc thẻ Bảo hiểm Y tế

Hùng Đầu Bạc/26 tháng 9 lúc 15:41  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Sinh nhật vợ

Hùng Đầu Bạc/ 11 giờ  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

11 chữ hơn 10 tỷ

Hùng Đầu Bạc : Câu lạc bộ Cơ Điện – BCĐ Club.Quản trị viên  · 27 tháng 9 lúc 20:06  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Rượu ngon nào

Hùng Đầu Bạc/25 tháng 9 lúc 07:17  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Lại cuối tháng rồi

Lê Ngọc Bảo .Thành viên sáng lập  · 11 giờ  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Quà tặng cuộc sống

Phu Tieu cùng với Hồ Nam và 8 người khác/Chuyên gia kể chuyện qua hình ảnh  · Hôm qua lúc 08:47

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hoàng Sa, Trường sa

Hồ Nam/ 25 tháng 9 lúc 06:21  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thu chiều

Gửi từ điện thoại thông minh Samsung Galaxy của tôi.

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Chiều thu

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Cơm trung lưu

Hùng Đầu Bạc/Hôm qua lúc 07:43  ·

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bánh mỳ que phần 2

Hùng Đầu Bạc/ 23 tháng 9 lúc 13:26  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bánh mỳ que

Hùng Đầu Bạc/Hôm qua lúc 06:24  · Đã chia sẻ với Công khai

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bia coupon

Liệu Trần cùng với Lê Ngọc Bảo và 3 người khác./24 tháng 9, 2016  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Cá trê chui ống

Phu Tieu cùng với Lê Ngọc Bảo và 2 người khác./21 tháng 9 lúc 19:50  ·  https://www.facebook.com/tieuphu.tieuphu.3/posts/3366263343486865 Clip không lên, pakon chịu khó bấm vào đường link vậy

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

CLB TT tổng kết

Hồ Nam/ 21 giờ  · 

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Hậu sinh khả úy

Hùng Đầu Bạc/Hôm qua lúc 08:08  · Đã chia sẻ với Công kha

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bên Tháp bút nhà ta

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết.

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Lễ khai giảng K10

Hồ Nam Thành viên sáng lập  · Hôm qua lúc 11:07  ·  https://www.facebook.com/100005530211622/videos/pcb.2028999353898832/1408396622687998 Hãy bấm vào đường link để xem clip

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Đồ chưa cổ

Phu Tieu Chuyên gia kể chuyện qua hình ảnh  · 9 giờ  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Sông Tô Lịch

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một liên kết./Quản trị viên  · 19 tháng 9 lúc 21:10  · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi