Daily Archives: 15, 8, 2020

Bò chạy đâu rồi nhỉ

tel cho bò mấy hôm , tìm cả trên fay và mọi ngóc nghách . Vẫn biệt tăm . Bò ơi mấy hôm rày mưa đầu thu rơi mải miết , ngọn cỏ non phơi phới đến nay đã cao … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi