Daily Archives: 12, 8, 2020

Giai điệu tự hào HAT 2

Hùng Đầu Bạc/ 1 tháng 8

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Cảm phục

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết.

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Chiếc nồi không phấn và chuyến đi chùa Hương

Năm 1976 lần đầu giã ngoại . Đức Thắng do lý do gì đấy không đi , nhưng chiếc nồi lại cùng lũ sinh viên Hà nội lại lên tầu theo lên Phủ lý cho hành trình 2 ngày của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi