Daily Archives: 19, 5, 2020

Tự khâm phục mình

Hùng Đầu Bạc/ Hôm qua lúc 09:13 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Lại tụ tập roài

Hồ Nam/ 13 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Ông mặt trời xuống núi

Bên em . Hòn đá trống Chờ ai – đợi ai Thương thung lũng tình yêu Bỗng trở thành bến đợi Trong vô tình Ngày bình yên đến lạ Cặp mắt em Nhìn sao xa đến thế . Hoàng hôn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi