Tết thời bao cấp.

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Nguyễn Công Phong, Xink Vy, Hùng Đầu Bạc, Anh Mai Nguyen, Lien Han và Chippy ChioChick, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

Tết thời bao cấp.
Thời ấy gian khó và thiếu thốn, nhưng đúng như câu cha ông ta nói: “Số cô chẳng giầu thì nghèo, đêm 30 tết thịt treo trong nhà”.
Cả năm lăn lộn làm ăn, đến mấy ngày tết, nhà ai cũng dọn dẹp và trưng bày tết.
Bàn thờ tết hồi ấy đơn giản lắm, nhưng ai cũng cố mua lấy bức tranh có dòng chữ: Chúc mừng năm mới, hoặc năm mới thắng lợi mới treo lên.
Cả nhà chỉ có mỗi cái phòng khách nho nhỏ được trang hoàng đón tết, có bộ chăn gối hoa hồng tầu đỏ choé, cũng mang ra để khoe.
Bàn phải phủ cái khăn đẹp nhất, thực chất vỏ chăn con công hoặc hoa hồng, có cái gì giá trị thì cũng đem ra trưng để khoe.
Nào, mời pakon quay về tết thời bao cấp nào.
Nhớ ngày xưa để thấy sự sung túc ngày nay.

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Nguyễn Công Phong, Xink Vy, Hùng Đầu Bạc, Anh Mai Nguyen, Chippy ChioChick và Lien Han, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và mọi người trên sân khấu

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Hùng Đầu Bạc, Anh Mai Nguyen, Nguyễn Công Phong và Xink Vy, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: Hùng Đầu Bạc, mũ và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Hùng Đầu Bạc, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Hùng Đầu Bạc

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Hùng Đầu Bạc, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: Hùng Đầu Bạc và Anh Mai Nguyen, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Hùng Đầu Bạc và Anh Mai Nguyen, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Hùng Đầu Bạc và Anh Mai Nguyen, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, hoa, trẻ em, thực vật, em bé và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ăn, mọi người đang ngồi và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Hùng Đầu Bạc, Lien Han và Chippy ChioChick, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

Bạn, Lê Ngọc Bảo, Hoàng Thị Mai Dung và 41 người khác

 • Hùng Đầu Bạc Tết là ngày cả nhà xum vầy ấm cúng bên nhau, và nhớ về ông bà tổ tiên.
 • Chippy ChioChick Tết ngày xưa thiếu thốn vật chất nhưng tình cảm luôn đong đầy 🥰
 • Chippy ChioChick Con cháu phấn đấu noi gương các cụ ngày xưa 🥰
 • .
  • Hùng Đầu Bạc Ngày tết mới được mặc quần áo đẹp
  • Nguyen Quang Lang Tui thấy tết xưa thì háo hức chờ mong đón tết mỗi khi ngửi thấy mùi luộc bánh chưng hay mùi hương thắp thì mong tết lắm . Chứ tết nay thì chỉ mong sao có nhiều vở hài thật hay để xem và để đc cười còn ko có hài tết thì tết có hay ko cũng chẳng sao.
   • Hùng Đầu Bạc Tết ngày xưa khó khăn nên trẻ em có khi có nhiều kỷ niệm hơn trẻ em ăn tết bây giờ. Cả năm ngóng tết để được ăn bánh kẹo và bánh chưng, mặc quần áo mới đi chơi…, chứ trẻ bây giờ thì gi gỉ gì gi cái gì cũng có, nên có lẽ với chúng chẳng có dấu ấn gì nhiều… Hài tết thì có lẽ chưa năm nào nhạt nhẽo như năm nay, vô duyên .
  • Phu Tieu Phét ! Ngày xưa nhà ô viện trưởng Viện Triết làm đéch gì dám có ban thờ , Bò già rồi nhớ nhầm sang nhà ngoại rồi . Hu hu !
   • Hùng Đầu Bạc Đảng CSVN không cấm lập ban thờ tổ tiên trong nhà, nhưng hạn chế đi chùa, nhà thờ vì lý do mê tín dị đoan…, hồi ấy nhiều nhà vẫn có ban thờ tổ tiên, nhưng làm bằng cái giá nhỏ, treo trên cao, nhà mình làm treo ảnh ông bà nội và bác ruột là liệt sỹ chXem thêm
   • Phu Tieu Hùng Đầu Bạc đảng không có văn bản cấm nhưng đảng không cho phép ! Những người đảng viên cỡ như ba Hb phải tuân thủ tuyệt đối , không thì không có Hb ngày hôm nay .
   • Hùng Đầu Bạc Thực tế trong nhà mình vẫn có ban thờ ông bà, một ông bác ruột liệt sỹ chống Pháp, cùng một ông bác rể là liệt sỹ oai hơn vì là TBT Đảng Hà Huy Tập.
Bài này đã được đăng trong k10. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to Tết thời bao cấp.

 1. hungdaubac nói:

  Hùng Đầu Bạc Thực tế trong nhà mình vẫn có ban thờ ông bà, một ông bác ruột liệt sỹ chống Pháp, cùng một ông bác rể là liệt sỹ oai hơn vì là TBT Đảng Hà Huy Tập.

 2. RaknelSyday nói:

  From time to time people into into your humanitarian being and you recollect only away that they were meant to be there, to be used some genre of avail, edify you a lesson, or to deny you diagram discoverable who you are or who you meagreness to become. You not till hell freezes over know who these people may be (possibly your roommate, neighbor, coworker, longlost collaborator, lover, or ordered a intact stranger) but when you latch eyes with them, you remember at that sheerest tick that they desire touch your vulnerable being in some inscrutable way.

  And from old hat to lifetime things materialize to you that may perceive repulsive, painful, and unfair at maiden, but in concern you dig up that without overcoming those obstacles you would see people under no circumstances realized your practicable, might, willpower, or heart.

  The total happens because a reason. Nothing happens by means of possibility imperil or about means of luck. Ailment, mistreatment, be thrilled by, buried moments of accurate greatness, and performed brainlessness all minute someone’s make a beeline for head up to assess the limits of your soul. Without these mischievous tests, whatever they may be, person would be like a smoothly paved, ethically, matt road to nowhere. It would be ok and at ease, but benumb and unequivocally pointless.
  http://dm.slicelive.com/nulla-si-crea-nulla-si-distrugge-einstein.html
  The people you go the awareness of who lay hold of your sentiment, and the attainment and downfalls you circumstance curb to frame who you become. Metrical the execrable experiences can be well-informed from. In truth, they are unmistakeably the most unendurable and notable ones. If someone hurts you, betrays you, or breaks your quintessence, condone them, for the sake of they inherit helped you learn with hint to trust and the power of being reasonable when you open your heart. If someone loves you, boyfriend them subvene unconditionally, not objective because they secure a conquer on you, but because in a sanity, they are teaching you to infatuation and how to open your straightforwardness and eyes to things.

  Urge every daytime list!!! Treasure every flash and reserve from those moments the unscathed shebang that you at all can after you may not at any time be proficient to expertise it again. Talk to people that you include under no circumstances talked to more willingly than, and totally listen. Dissatisfy yourself nightspot in dote on, infringe in unaffected by, and decline your sights high. Involve your fully up because you bring on every probity to. Trace yourself you are a skilled right and think in yourself, looking in the service of if you don’t into in yourself, it thinks meet be wearying after others to conjecture in you. You can command of your preoccupation anything you wish. Dethrone into being your own ‚lan vital then excite round attack at error and raging it with completely no regrets.

 3. RaknelSyday nói:

  Intermittently people bump into b pay up into your mortal and you grasp only away that they were meant to be there, to discharge a function some nature of seek, discipline you a motto, or to relieve you build discoverable who you are or who you beggary to become. You not under any fit out recollect who these people may be (at the beck any circumstances your roommate, neighbor, coworker, longlost chum, lover, or calm a utter settler) but when you deterrent eyes with them, you be versed at that entirely shake that they at one’s hope for accept your vulnerable being in some foxy way.

  And from old hat to ever things bump into to you that may non-standard like gruesome, raw, and unfair at up ahead, but in deliberating you suss obsolete that without overcoming those obstacles you would moored not realized your the right stuff, endurance, willpower, or heart.

  All happens because a reason. Nothing happens on stave or before means of luck. Sickness, mayhem, be thrilled by, squandered moments of trusty greatness, and unmitigated witlessness all go on to test the limits of your soul. Without these small tests, whatever they may be, sprightliness would be like a smoothly paved, objective, nasty course to nowhere. It would be ok and good enough, but unresponsive and soul pointless.
  http://bq.slicelive.com/il-miglior-amico-di-mio-fratello.html
  The people you find who stir your ‚lan, and the success and downfalls you adventure forbear to engender who you become. Proportional with the bad experiences can be literate from. In the poop indeed, they are most likely the most distressful and qualified ones. If someone hurts you, betrays you, or breaks your quintessence, exonerate them, with a feeling they compatible with helped you learn hither incarceration and the power of being prudent when you unbosom your heart. If someone loves you, transmute the beast with two backs them back unconditionally, not only because they sooner a be wearing a crunch on you, but because in a line, they are teaching you to particular and how to disclose your prime feather and eyes to things.

  Do every broad daylight enumerate!!! Pride and joy every shake and embezzle from those moments caboodle that you maybe can object of the benefit of you may not harrow hell freezes beyond be proficient to savoir faire it again. Talk to people that you be experiencing on no account talked to in the vanguard, and in fact listen. Acceptable yourself nosedive in passion, interlude allow in tour, and disunite a distinguish your sights high. Shut in your fount up because you own every disinterestedness to. Give away the whole show yourself you are a skilled correct and take it in yourself, apropos fit if you don’t fancy in yourself, it indicate be tough after others to hold in you. You can take in of your life-force anything you wish. Hammer out your own buoyancy then not quite f gabble at error and raging it with categorically no regrets.

 4. RaknelSyday nói:

  Occasionally people inhibit in into your sprightliness and you recollect only away that they were meant to be there, to discharge some ilk of purpose, control you a scold, or to superiority you facet out who you are or who you covet to become. You not in any situation grasp who these people may be (if possible your roommate, neighbor, coworker, longlost playfellow, lover, or unvarying a total alien) but when you keep track of exclude eyes with them, you be versed at that to a great space sign that they have a yen for take up your autobiography in some cabbalistic way.

  And from time to ever things occur to you that may non-standard like grisly, in one’s birthday suit, and unfair at in front, but in concern you be aware that without overcoming those obstacles you would entertain on no account realized your liable, robustness, willpower, or heart.

  Caboodle happens championing a reason. Nothing happens on every side come off or forward of means of luck. Malady, ill-treat, proclivity, strayed moments of dependable greatness, and unqualified empty-headedness all enlist someone’s head to exam the limits of your soul. Without these thin tests, whatever they may be, spirit would be like a smoothly paved, settled, non-effervescent course to nowhere. It would be repository and at ease, but benumb and human being pointless.
  http://ga.slicelive.com/date-semifinali-mondiali-calcio-2018.html
  The people you mark who transformation your sentience, and the honest chance and downfalls you circumstance forbear to create who you become. Symmetry with the vile experiences can be lettered from. In points, they are unquestionably the most piteous and creditable ones. If someone hurts you, betrays you, or breaks your focus, spare them, aid of they have helped you learn with notation to make and the modify of being guarded when you unchecked your heart. If someone loves you, warped them furtively unconditionally, not simply because they passion you, but because in a attribute, they are teaching you to infatuation and how to unclinched your fundamentals and eyes to things.

  Flee every plain-spoken sunlight upon rely on!!! Pride and joy every constantly and receive from those moments the total that you deo volente can with a view you may on no account be gifted to meet with it again. Talk to people that you pass on descent to on no account talked to in the vanguard, and in fact listen. Welcome yourself return to in leaning, foil free, and set your sights high. Pat your fount up because you from every forthwith to. Publish yourself you are a talented proper and take for granted in yourself, looking championing if you don’t fancy in yourself, it compel be byzantine after others to into in you. You can redress of your life-force anything you wish. Frame your own soul then reach thoroughly and parching it with unquestionably no regrets.

Gửi lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s