Daily Archives: 20, 1, 2020

Đi chợ hoa đê pakon ơi

Hùng Đầu Bạc/ Hôm qua lúc 09:40 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

“Starbucks bán nước có mùi cà phê pha đường”

Hùng Đầu Bạc cùng với Xink Vy và Anh Mai Nguyen./ 18 tháng 1 lúc 11:54 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tin buồn

Lớp k10ib vô cùng thương tiếc báo tin : Bạn Nguyễn Phú Lưu, CSV lớp k10ib đã đột ngột từ trần trưa ngày 19/1/2020 tại nhà riêng thôn Liên Hiệp Phúc Thọ Sơn Tây Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi