Monthly Archives: Tháng Một 2020

Gỏi chân gà Đông Cảo.

Hùng Đầu Bạc/ Hôm qua lúc 14:42 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hết tết

Hùng Đầu Bạc/ 23 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Về quê mừng đại thọ

Hùng Đầu Bạc cùng với Anh Mai Nguyen.

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tất niên muộn của Phu Tiều

Phu Tieu với Hà Ngô Hoàng và 2 người khác./ 23 tháng 1 lúc 14:55

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Công viên Hồ Thiên Nga

Hùng Đầu Bạc với Xink Vy và 3 người khác./ 23 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Xuất hành đầu năm

Hùng Đầu Bạc cùng với Anh Mai Nguyen./ 13 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hoa vườn nhà

Hùng Đầu Bạc / 14 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thật kỳ lạ

Phu Tieu/ 24 tháng 1 lúc 18:32

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Lên báo Nhật nào

Hùng Đầu Bạc/ 13 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Chúc mừng năm mới.

Hùng Đầu Bạc/ 9 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

MƯA GIAO THỪA

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Mâm cỗ tết nào

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tình đồng nghiệp

Hùng Đầu Bạc/ 15 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hà Nội ngày 28 tết

Phu Tieu với Hồ Nam và 2 người khác./ 15 giờ

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Gà Đông Tảo

Hùng Đầu Bạc/ Hôm qua lúc 06:54 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Mậu dịch viên thời @

Hùng Đầu Bạc/ 14 tháng 1 lúc 17:41 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tết rau

Hùng Đầu Bạc/ Hôm qua lúc 08:47 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Đi chợ hoa đê pakon ơi

Hùng Đầu Bạc/ Hôm qua lúc 09:40 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

“Starbucks bán nước có mùi cà phê pha đường”

Hùng Đầu Bạc cùng với Xink Vy và Anh Mai Nguyen./ 18 tháng 1 lúc 11:54 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tin buồn

Lớp k10ib vô cùng thương tiếc báo tin : Bạn Nguyễn Phú Lưu, CSV lớp k10ib đã đột ngột từ trần trưa ngày 19/1/2020 tại nhà riêng thôn Liên Hiệp Phúc Thọ Sơn Tây Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi