Daily Archives: 5, 12, 2019

Đi tầu biển P2 (Trường Sa thân yêu P1)

Hùng Đầu Bạc/ 28 tháng 11 lúc 12:58 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Ngày ấy xa rồi…

Hùng Đầu Bạc/ 3 tháng 12 lúc 16:14 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi