Daily Archives: 17, 11, 2019

Bàn tay son sắt giương cao ngọn cờ.

Hùng Đầu Bạc\/ Hôm qua lúc 14:23 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Đấu trường ước mơ nào.

Hùng Đầu Bạc/ 16 tháng 11, 2018

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi