Monthly Archives: Tháng Mười 2019

Phen này ông quyết đi buôn ngọc.

Hùng Đầu Bạc cùng với Anh Mai Nguyen./ 28 tháng 10 lúc 20:12 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Sống lâu 100 tuổi ???

Trần Minh Hải/ 26 tháng 10 lúc 17:56

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tầu đã vào ga Lưu Xá

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bia Hà Nội thời ấy

Viet Cuong Sarraut‎ đến Hà Nội Tri Thức – Connaissance De Hanoi – Knowledge Of Hanoi Ngôi sao đang lên · 25 tháng 10 lúc 06:06  

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Việc cấm xe máy trong thành phố

‎Hùng Đầu Bạc‎ đến Câu lạc bộ Cơ Điện – BCĐ Club/ Hôm qua lúc 16:07

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tham gia tự vệ nhà máy Rượu Hà Nội

Hùng Đầu Bạc/ Hôm qua lúc 09:45 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hùng bò nhập ngũ

Hùng Đầu Bạc/ 24 tháng 10 lúc 08:57 · 

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Ao cá nào đây

Hùng Đầu Bạc/ Quản trị viên · 23 tháng 10 lúc 19:51

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

K10 Cơ Điện – Ngày ấy & Bây giờ 1974 – 2019.

Hùng Đầu Bạc cùng với Phu Tieu và 2 người khác./12 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Một xắc mắc không nhỏ – P2

Hùng Đầu Bạc/ 23 tháng 10 lúc 10:38 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tay chơi

Phu Tieu cùng với Hồ Nam và 7 người khác./7 giờ

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Một xắc mắc không nhỏ – P1

Hùng Đầu Bạc/ Quản trị viên · Hôm qua lúc 15:02

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Ảnh xấu trai

Phu Tieu cùng với Hùng Đầu Bạc./17 tháng 10 lúc 17:06

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Sĩ quan dự bị Tăng Thiết giáp

Trần Minh Hải cùng với Phu Tieu/Ngôi sao đang lên · 2 giờ

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

K10 Cơ Điện 45 năm p2

Trần Minh Hải cùng với Phu Tieu và 2 người khác./ 7 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

K10 Cơ Điện 45 năm p1

Hồ Nam cùng với Phu Tieu và 17 người khác./2 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Khí thế 10 năm kiêu hùng

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bảo tồn và phát triển

Hùng Đầu Bạc/ Quản trị viên · Hôm qua lúc 20:45

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bức tường CCB

Nguyễn Bảo Ngọc cùng với Quỳ Lại Duy và 9 người khác./Hôm qua lúc 19:12

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Ngày doanh nhân Việt Nam

Hùng Đầu Bạc/ 13 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi