Daily Archives: 1, 9, 2019

Tin buồn: từ Đức Thắng K10Ma

Duc Thang Nguyen đã thêm một ảnh đại diện tạm thời./8 giờ ·  Mẹ già của vợ đã từ biêt cõi đời với hơn trăm tuổi và bao tình yêu giành cho con cháu!

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tin buồn

TIN BUỒN BLL CSV lớp k10b cơ điện thương tiếc báo tin : Cụ ông Trần Doãn Hối là thân phụ của bạn Trần Tuyết Nga, CSV k10b, do tuổi cao bệnh nặng đã từ trần tối qua tại TP … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi