Monthly Archives: Tháng Sáu 2019

Chuyện WC ở Tây – P1

Chiếc Toa let kỳ diệu Posted on 30, 11, 2017 by hungdaubac

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

TIN BUỒN ;

Bạn Nguyễn công Suất nguên lớp trưởng lớp K10MC đã từ trần ngày 2/6 năm 2019 tại que nhà Vĩnh tường ,Vĩnh phúc . Do điều kiện liên lạc không kịp thời . nay BLLlớp k10mc Mới nhận được thông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Thông báo Tháp bút

Hùng Đầu Bạc cùng với Quỳ Lại Duy và Hue Phi Nguyen./Quản trị viên · 11 giờ

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Thông báo Kỷ niệm 3 năm Tháp bút Cơ Điện

Hùng Đầu Bạc cùng với Phu Tieu và 7 người khác./12 giờ

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Lại gặp nhau để cười

Đăng tải tại k10 | 5 phản hồi

VIẾT VỀ PHAN QUANG THẾ

Cám ơn bài biết đầy tình cảm của pac Dũng Trác ạ Cám ơn các pac anh em bạn bè đã chia sẽ tỉnh cảm, động viên PQ Thế vượt qua bạo bệnh lúc này. Hẹn nhau ngày 04/07 lên trường Kỷ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận

Tin xấu: 

Hùng bò nhận được thông báo từ một số anh em cả ở Hà Nội và trên trường. “Tin xấu: Bạn Phan Quang Thế K10MA bị ung thư dạ dầy giai đoạn cuối, hiện đang điều trị tại Khoa ung … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | %(count) bình luận