Daily Archives: 20, 6, 2019

Chuyện WC ở Tây – P1

Chiếc Toa let kỳ diệu Posted on 30, 11, 2017 by hungdaubac

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

TIN BUỒN ;

Bạn Nguyễn công Suất nguên lớp trưởng lớp K10MC đã từ trần ngày 2/6 năm 2019 tại que nhà Vĩnh tường ,Vĩnh phúc . Do điều kiện liên lạc không kịp thời . nay BLLlớp k10mc Mới nhận được thông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi