Daily Archives: 14, 6, 2019

VIẾT VỀ PHAN QUANG THẾ

Cám ơn bài biết đầy tình cảm của pac Dũng Trác ạ Cám ơn các pac anh em bạn bè đã chia sẽ tỉnh cảm, động viên PQ Thế vượt qua bạo bệnh lúc này. Hẹn nhau ngày 04/07 lên trường Kỷ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi