Daily Archives: 1, 6, 2019

Bên kia biên giới, Đông Hưng P7

QR code và tủ khoá thông minh P1.Xin nhắc lại Đông Hưng là một thành phố nhỏ vùng biên cấp huyện của TQ, nôm na là dân trí thua xa các thành phố lớn, văn minh, hiện đại của cả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi