Daily Archives: 26, 5, 2019

Bên kia biên giới, Đông Hưng P6

  Biển chỉ dẫn giao thông trên các trục đường chính ở Đông Hưng. Chẳng cần quan tâm đến ý nghĩa chính trị, chỉ biết chắc là rất tiện lợi cho dân Việt sang du lịch và buôn bán.

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bên kia biên giới, Đông Hưng P5

Xanh, sạch đẹp…P2 Tiện thể nói về quản lý môi trường, xin nói luôn về quản lý khí thải ô tô, xe máy. Không biết dân Đông Hưng khi sử dụng xe máy chạy điện có được ưu ái gì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi