Daily Archives: 15, 5, 2019

Chúc mừng sinh nhật

( Long con và Trịnh Công Vương ) Sinh cùng ngày cùng tháng , Chẳng cùng năm . Ở hai vùng qua con sông xanh biếc . Con phà nối hai vùng giờ khép lại Chiếc cầu to đã nối … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi