Daily Archives: 13, 5, 2019

Buồn quá Buồn

Nàng Bân giờ đã về trời . Ngày dài ra và sáng cũng dài thêm , Chút rét cuối cũng vừa đi mất Oi ả mùa hè cũng ập đến . Nàng về trời vẫn mang theo sầu muộn Thêm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi