Daily Archives: 10, 5, 2019

Nàng Bân xin thêm rét tháng tư

Cổng trời vừa mở , nhìn thấy vua cha . Tạm xa chồng nàng Bân thôi nấn ná Tháng tư rồi đâu còn là tháng ba Cái rét giờ này đang rời xa Những vệt nắng loang lổ đang đổ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi