Daily Archives: 9, 5, 2019

Nỗi buồn của riêng tôi

Hai không chín ka mười nhen lửa trại , Rộn ràng hồ Núi cốc suốt đêm trăng . Hai mười bốn tâm bão về ecopăk , Cũng đủ vừa để phá nỗi lòng ai . Hai mười chín lòng ai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi