Daily Archives: 29, 4, 2019

Tin buồn từ Trần Tiểu Bình

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hà Nội quán cóc

Hùng Đầu Bạc/8 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Chiều Hà Nội xanh

Hùng Đầu Bạc/Hôm qua lúc 16:59 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thừa

Ngửa mặt tênh hênh Mãi ngắm đời . Đôi đùi khép vội Khoe bụng lớn , Mặc giữa tun hin Một mẩu thừa . Cả đời chỉ ngắm Hoa và lá . Chẳng màng thế sự Nắng hay mưa . … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thừa

Ngửa mặt tênh hênh , Mãi ngắm trời . Đôi đùi khép vội , Khoe bụng lớn . Mặc giữa tin hin Một mẩu thừa . Cả đời chỉ ngắm Hoa và lá . Chẳng màng thế sự Nắng hay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi