Monthly Archives: Tháng Tư 2019

Vươn ra biển lớn nào

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tin nhanh 30 tháng 4

Hồ Nam cùng với Phu Tieu và 4 người khác./5 giờ ·

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tin buồn từ Trần Tiểu Bình

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hà Nội quán cóc

Hùng Đầu Bạc/8 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Chiều Hà Nội xanh

Hùng Đầu Bạc/Hôm qua lúc 16:59 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thừa

Ngửa mặt tênh hênh Mãi ngắm đời . Đôi đùi khép vội Khoe bụng lớn , Mặc giữa tun hin Một mẩu thừa . Cả đời chỉ ngắm Hoa và lá . Chẳng màng thế sự Nắng hay mưa . … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thừa

Ngửa mặt tênh hênh , Mãi ngắm trời . Đôi đùi khép vội , Khoe bụng lớn . Mặc giữa tin hin Một mẩu thừa . Cả đời chỉ ngắm Hoa và lá . Chẳng màng thế sự Nắng hay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Nghỉ lễ – Đi đâu

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bô đi bộ đội

Hùng Đầu Bạc/23 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Khúc quân hành người lính

Phu Tieu/27 phúthttps://www.facebook.com/tieuphu.tieuphu.3/videos/2200329980080213/?t=10

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Sách quý – Bạn quý

Hùng Đầu Bạc/25 tháng 4 lúc 22:29 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thuốc không khói

‎Lê Ngọc Bảo‎ đến Hùng Đầu Bạc/24 tháng 4 lúc 22:10 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Chiến thắng trở về

Hùng Đầu Bạc cùng với Phu Tieu và 8 người khác./23 giờ

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Sinh hoạt BCĐ CLub thường kỳ

Hùng Đầu Bạc cùng với Phu Tieu và 5 người khác./22 giờ · 

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thăm lại Địa đầu Tổ quốc – P3

Hùng Đầu Bạc/23 tháng4 lúc 12:14 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Về thủ đô trải nghiệm

Hùng Đầu Bạc/Hômqua lúc 13:37 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thăm lại địa đầu Tổ quốc – P2

Hùng Đầu Bạc cùng với Lien Han và Anh Mai Nguyen./20 tháng 4 lúc 11:24 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tây Tạng du ký 16 – Phần 2

Hùng Đầu Bạc/21 tháng 3 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thông báo sinh hoạt BCĐ Club

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết./12 phút

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thăm lại địa đầu Tổ quốc – P1

Hùng Đầu Bạc cùng với Anh Mai Nguyen./22 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi