Daily Archives: 22, 3, 2019

Anh Ngô Văn Sự có lời mời

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

TIN BUỒN ;

BLL Lớp k10mc Kính báo ; Mẹ đẻ bạn Nguyễn văn Lanh CSV k10mc đã từ trần váo sáng ngày 22/3 năm 2019 tức 17/2 â l tại quê nhà thôn Lại khê xã Tiên tiến huyện Phủ cừ Hưng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi