Daily Archives: 4, 12, 2018

Nhớ lại ngày ấy

Quẩy tới bến Posted on 5, 9, 2015 by hungdaubac

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Lên trường, lên trường nào …

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết.

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

TIN BUỒN ;

Cụ ông Lê văn Châm , thân sinh bạn Lê văn Khang lớp k10mc đã từ trần hồi 15 giờ 05 phuts ngaỳ 4/12 hưởng thọ 95 tuổi Lễ viếng bắt đầu từ 14giờ ngayf5/12 Lễ truy điệu 7 giờ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Cho ngày 06 tháng 12 Cơ Điện

Đăng tải tại k10 | 4 phản hồi

Caustic soda 20year’manufacturer

Dear Sir or Madam, Have a nice day! Here is Sophia from Sinotec Chemical Group, ISO approved Caustic Soda manufacturer in China. Did you have the headache to choose a reliable Caustic soda supplier in Chinese complicate market? We are … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi