Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2018

Năm mới bên Tháp bút Cơ Điện, Tháp Bia hơi Hà Nội

Hùng Đầu Bạc/1 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

С новым годом

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Chiến tích

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thành quả lao động

Phu Tieu cùng với Lê Ngọc Bảo và 4 người khác./8 giờ  

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

CLB CC CĐ – Sinh nhật lần 4

Phu Tieu cùng với Hồ Nam và 11 người khác./12 giờ

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Chuyện bây giờ mới kể

Phu Tieu/25 tháng 12 lúc 16:42

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Phong cách hoa hậu H’hen Niê

Hùng Đầu Bạc/26 tháng 12 lúc 21:52 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Câu Rươi

Hùng Đầu Bạc cùng với Anh Mai Nguyen./24 tháng 12 lúc 21:51 · 

Đăng tải tại k10 | 5 phản hồi

Sống ảo cực chất tại Christmas Eve 2018 Ecopark

22/12/2018 11:12

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hoa Tulip rực rỡ sắc màu ở Ecopark

22/12/2018 12:12

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tết Dương lịch – chơi gì ?

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Uống mừng được phong Thánh nào

Hùng Đầu Bạc/23 tháng 12 lúc 20:21 · /AllQuiz · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Ke ke ke…, ta được phong Thánh

Hùng Đầu Bạc/23 tháng 12 lúc 20:11 · /AllQuiz  

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Cô Huệ Phi ốm

Trần Thanh Tuân/12 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 5 phản hồi

Lướt Blog và ý kiến Hùng bò

Phu Tieu‎ đến Câu lạc bộ Cơ Điện – BCĐ Club/5 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hoa trước thềm nhà em

Hùng Đầu Bạc/13 tháng 11 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Vào quầy Bar nào …

Hùng Đầu Bạc/19 tháng 12 lúc 07:24 ·   

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tôi, Sĩ quan trong QĐND Việt Nam

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết./18 phút

Đăng tải tại k10 | 4 phản hồi

Hay và hay

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thôi, mình ở nhà bế cháu vậy …

Hùng Đầu Bạc cùng với Hồng Nhung và Chippy ChioChick./29 tháng 11 lúc 10:06 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi