Daily Archives: 21, 11, 2018

Tâm sự của bò

Đăng tải tại k10 | 6 phản hồi

Vui cùng dĩ vãng 9.12

Hùng Đầu Bạc cùng với Phu Tieu và 3 người khác./6 Tháng 11 lúc 22:04 ·  Bài của pac D. Thọ

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

40 năm vẫn nhẩy

Hùng Đầu Bạc cùng với Phu Tieu và 9 người khác. 13 Tháng 11 lúc 10:37  

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hai nhà giáo chân chính của tôi

(Ảnh tách từ bài trên Fb về)

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tìm bạn

Chú thiên nga dài cổ tìm bạn . Chú lượn quanh khu vực quán bánh tôm hồ trúc bạch và chỉ nhận được những mẩu bách tôm từ những du khách ném vội xuống hồ . Chú vẫn dửng dưng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi