Daily Archives: 18, 11, 2018

Hội nghị tổng kết chuyến trẩy hội Cao bằng ;

  Sau đúng một tuần BLL k10mc có tổ chức một buổi hopj tổng kết đánh giá kết quả của buổi họp mặt kết hợp với du lịch Cao bàng ; Nói chung mọi người đều nhất trí đánh giá … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Trẩy hội Cao bằng ;

Cái cò lặn lội bờ sông / Gánh gạo đưa chồng / Tiếng khóc nỉ non Nàng về nuôi cái cùng con/ Để anh đi trẩy nước non Cao bằng ! Câu ca dao xưa không biết tự lúc nào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Ông cháu cùng cà phê sáng

Hùng Đầu Bạc 11 Tháng 11 lúc 22:19 · 

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Đi phà qua sông Hồng

Hùng Đầu Bạc 14 Tháng 11 lúc 20:52 · 

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi