Daily Archives: 9, 11, 2018

Bia đê

Uống như thế này mới là uống . Mấy ông cơ điện gọi bằng …

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Chút còn sót lại từ world cup

chú chim đậu trên cành trong gió lạnh ngày đông

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Việt Nam – Lào: 1 – 2

Nhân dịp Việt Nam gặp Lào tại AFF: Dép lào, thuốc lào, gió lào có phải đến từ nước Lào thật không? Đ.L | 08/11/2018 09:22 PM

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi