Monthly Archives: Tháng Mười Một 2018

Theo trào lưu Black Friday

Hùng Đầu Bạc/25 Tháng 11 lúc 11:05 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Triển lãm tranh đẹp

Hùng Đầu Bạc/22 Tháng 11 lúc 22:03 ·                             

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thông báo mới về BCD Club

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Mafia Cơ Điện

Hồ Nam cùng với Phu Tieu và Hùng Đầu Bạc./25 Tháng 11 lúc 17:03

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Nhẩy tầu ở Hoàng thành

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết. 11 giờ

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thông báo BCĐ Club

Đăng tải tại k10 | 11 phản hồi

Vài giây qua điện kremlin

https://drive.google.com/file/d/1eo_5UuyTZVz7_yXrFnT39NM-0QkgEWQr/view?usp=drivesdk

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hai khuôn mặt hay cái rún

Hồ Nam cùng với Phu Tieu./Hôm qua lúc 17:23

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Sáu tháng rồi

Hùng Đầu Bạc/13 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

NHỚ chủ nhật đầu tiên của tháng 12

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Vui cùng dĩ vãng 9.13

Hùng Đầu Bạc cùng với Phu Tieu và 8 người khác./10 Tháng 11 lúc 20:54 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thời oanh liệt với Bia Hơi HN !

Hồ Nam cùng với Nguyễn Văn Cường và Tien Cuong Nguyen./bài trên Fb K10 Cơ Điện kiêu hùng

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Tặng tranh cho tổ bún

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết./23 Tháng 11 lúc 07:20

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hội CĐSG mời gặp mặt

Hội Cđsg cùng với Tho Nguyendoan và 86 người khác đang ở 30bis Trần Quốc Thảo. 18 Tháng 11 lúc 18:53 · Thành phố Hồ Chí Minh · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hội ĐHCĐ mời gặp mặt

Hđhcd Hanoi đã chia sẻ một bài viết — cùng với Nguyễn Văn Cường và 97 người khác. 4 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Nhà bạn tôi ở đấy

Hùng Đầu Bạc/7 Tháng 11 lúc 07:12 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Trai đẹp K10 vào điểm danh nào

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một liên kết./9 Tháng 11 lúc 21:27 Bê về từ Fb K10 Cơ Điện kiêu hùng

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

CCB Cơ Điện gặp mặt

Hồ Nam cùng với Phu Tieu và 6 người khác. /17 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Hoa ban nở tím cửa nhà

Hùng Đầu Bạc/13 Tháng 11 lúc 13:25 · 

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Ga Lưu Xá lên Tivi

Nguyên Nguyên Hông /3 giờ

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi