Daily Archives: 23, 10, 2018

Bây giờ và Ngày ấy

Hùng Đầu Bạc 12 giờ   Khoảng 11 giờ ngày25/10/1974, K10 CƠ ĐIỆN chính thức xuống nhà ăn, ăn bữa cơm sinh viên đầu tiên. Khoảng 11 giờ ngày 25/10/2018, tức là đúng 44 năm sau, K10 CƠ ĐIỆN lại ngồi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Những ngày xưa thân ái của Bình tầu P1

Phu Tieu cùng với Hồ Nam và 11 người khác. Hôm qua lúc 11:42

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Vui cùng dĩ vãng 8.4

Hùng Đầu Bạc 11 Tháng 10 lúc 11:59  ·  

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Đi xem phim đê

Hùng Đầu Bạc 17 Tháng 10 lúc 21:37 ·   

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi