Daily Archives: 22, 10, 2018

Về với Cao bằng ;

Tác giả: Thiên Ân Theo em về với Cao Bằng Lạc vào tiên cảnh tình giăng giăng đầy Thác chiều Bản Giốc tỉnh say Ngườm Ngao huyền bí khen ai đắp tình? Thang Hen,hồ nước lung linh Níu chân du … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bê cê tê K10 họp

Lê Ngọc Bảo đang  cảm thấy vui vẻ cùng với Phu Tieu và 8 người khác. Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết. 17 Tháng 10 lúc 06:14

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Buổi tối tươi mát

Hùng Đầu Bạc 13 Tháng 10 lúc 13:51 · 

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Vui cùng dĩ vãng 8.3

Hùng Đầu Bạc 9 Tháng 10 lúc 21:47 ·  

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi