Daily Archives: 13, 10, 2018

Ban llac lớp K10MC thông báo

THÔNG BÁO SỐ 1 Kính gửi : Các bạn CSV K10MC và K10MC – OPEN Để thực hiện gặp gỡ nhau thường niên của lớp, BLL K10MC xin trân trọng thông báo như sau: 1. Chính thức tổ chức gặp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

13 October, 2018 17:35

THÔNG BÁO SỐ 1.docx

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thông báo trên Fb K10 CĐ kiêu hùng

Hùng Đầu Bạc cùng với Ducphuc Nguyen và 2 người khác. 11 Tháng 10 lúc 13:36

Đăng tải tại k10 | 7 phản hồi

Vui cùng dĩ vãng 6.5

Hùng Đầu Bạc 1 Tháng 10 lúc 19:12 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Sinh nhật hai cô cháu nội

Hùng Đầu Bạc 10 Tháng 10 lúc 09:15 ·

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi