Monthly Archives: Tháng Mười 2018

Vui cùng dĩ vãng 9.3

Hùng Đầu Bạc 18 Tháng 10 lúc 20:30 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Thẻ Bia hơi Hà Nội

VA TU HA cùng Dung NguyenEgypt và Hùng Đầu Bạc đang ở TM Bia Hà Nội (Habeco Trading). 12 giờ · Hà Nội · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Những ngày xưa thân ái của Bình tầu P4

Phu Tieu cùng với Hồ Nam và 4 người khác. 24 Tháng 10 lúc 08:54  

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Nữ K10 – 29/10/2017

Ngô Đức Hưng đã chia sẻ một kỷ niệm. 1 giờ · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Một năm: 29/10/2017 – 29/10/2018

Trần Minh Hải đã chia sẻ một bài viết. 1 giờ

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Những ngày xưa thân ái của Bình tầu P3

Phu Tieu cùng với Hồ Nam và 7 người khác. 23 Tháng 10 lúc 10:29  

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Ngẩng cao đầu K10 – 25/10

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một bài viết. 25 Tháng 10 lúc 20:02

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

K10 đi tắm đê ;

“Các em” đang chờ các anh K10 xuống tắm cùng (anh trên mạng, vui – vô nghĩa)

Đăng tải tại k10 | 9 phản hồi

Nào ta cùng Halloween

Hùng Đầu Bạc đang ở cùng với Anh Mai Nguyen. 1 giờ ·  Sáng Chủ nhật, Halloween ở Ecopark.

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Những ngày xưa thân ái của Bình tầu P2

Phu Tieu cùng với Hồ Nam và 14 người khác.22 Tháng 10 lúc 15:14 )

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Vui cùng dĩ vãng 9.2

Hùng Đầu Bạc 15 Tháng 10 lúc 21:43 ·  

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Kê leo cây

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một kỷ niệm. 24 Tháng 10 lúc 08:12 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Gặp nhau K10 – 44 năm

 

Đăng tải tại k10 | 15 phản hồi

Chốt hạ – thẳng thắn

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Ngày này 9 năm về trước P2

Đăng tải tại k10 | 2 phản hồi

Ngày này 9 năm trước P1

Đăng tải tại k10 | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bây giờ và Ngày ấy 1

Hùng Đầu Bạc cùng với Phu Tieu và 3 người khác. 22 Tháng 10 lúc 12:26   

Đăng tải tại k10 | 3 phản hồi

Suy tư

Hùng Đầu Bạc đã chia sẻ một kỷ niệm. 16 Tháng 10 lúc 10:19 · 

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Vui cùng dĩ vãng 9.1

Hùng Đầu Bạc 13 Tháng 10 lúc 21:51 ·

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi

Bây giờ và Ngày ấy

Hùng Đầu Bạc 12 giờ   Khoảng 11 giờ ngày25/10/1974, K10 CƠ ĐIỆN chính thức xuống nhà ăn, ăn bữa cơm sinh viên đầu tiên. Khoảng 11 giờ ngày 25/10/2018, tức là đúng 44 năm sau, K10 CƠ ĐIỆN lại ngồi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại k10 | 1 phản hồi